"Είναι εκπληκτικό τί ανόητα πράγματα μπορεί κανείς να πιστεύει προσωρινά, αν σκέφτεται για πολύ μόνος του, ιδίως στην οικονομική επιστήμη". John Maynard Keynes (1936, The General Theory).

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Η υπόθεση εργασίας *

Είναι δυνατόν να υπάρχει υπόθεση εργασίας χωρίς όνομα; Λοιπόν, μπορεί να μην είναι δυνατόν, μπορεί όμως να είναι αναγκαίο...

Η πιο πρόσφατη εργασία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο με τίτλο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ *

http://www.iippe.org/wiki/images/2/22/CONF_2011_Irene_Sotiropoulou.pdf

(αντιγράφετε τον σύνδεσμο στη σελίδα περιήγησης ή ανοίγετε τον σύνδεσμο από την αριστερή στήλη του ιστολογίου)


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ιστορική μελέτη δεν είχε περιληφθεί στο αντικείμενο της έρευνας με τίτλο «Δίκτυα ανταλλαγής και παράλληλα νομίσματα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και το παράδειγμα της Ελλάδας». Βεβαίως, οι συμμετέχοντες στην έρευνα συχνά αναφέρουν ότι η οικονομική τους δραστηριότητα δεν είναι νέα εφεύρεση. Εντούτοις, δεν κατέστη επείγον να σκεφτώ να τοποθετήσω αυτή τη δραστηριότητα μέσα σε κάποιο ιστορικό πλαίσιο μέχρι που έγινε η χαρτογράφηση των πρωτοβουλιών. Η γεωγραφική διασπορά των σχημάτων ήταν τέτοια που ούτε οι νέες τεχνολογίες επικοινωνίας, ούτε η τρέχουσα οικονομική κρίση στην Ελλάδα μπορούσαν να εξηγήσουν το φαινόμενο με ικανοποιητικό τρόπο.

Επιπλέον, διάφορα ευρήματα από την έρευνα εμφανίζονται επανειλημμένα χωρίς να επιτρέπουν καμία θεωρητική εξήγηση που θα μπορούσε να τα συνδέσει όλα μαζί. Την ίδια στιγμή, η σύγχρονη βιβλιογραφία από όλον τον κόσμο είναι προσανατολισμένη προς τη μελέτη των παράλληλων νομισμάτων, ενώ τα δίκτυα ανταλλαγής και τα χαριστικά παζάρια είναι σχεδόν ανύπαρκτα τόσο για ακαδημαϊκούς όσο και μη ακαδημαϊκούς συγγραφείς. Φυσικά, δεν θα ήταν συνετό να σκεφτεί κανείς ότι δίκτυα ανταλλαγής και χαριστικά παζάρια είναι απλώς μια ελληνική πρωτοτυπία. Τι συμβαίνει λοιπόν;