"Είναι εκπληκτικό τί ανόητα πράγματα μπορεί κανείς να πιστεύει προσωρινά, αν σκέφτεται για πολύ μόνος του, ιδίως στην οικονομική επιστήμη". John Maynard Keynes (1936, The General Theory).

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

Δεοντολογία στην Έρευνα Πεδίου των Οικονομικών ή Μικρές Ιστορίες Εξάρτησης

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ή
ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

Ειρήνη Σωτηροπούλου

Διδακτορική Φοιτήτρια (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)
Το παρόν κείμενο συντάχθηκε στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γεωργίου Σταθάκη.

Μια προγενέστερη εκδοχή της παρούσας εργασίας παρουσιάστηκε στο 1ο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρίας Πολιτικής Οικονομίας, που συνδιοργανώθηκε (19-20.06.2009) με το 11ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, με τον τίτλο “Οικονομική Κρίση και Οικονομική Θεωρία” και έλαβε χώρα στο Ρέθυμνο (Πανεπιστημιούπολη Γάλλου).

Επικοινωνία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: isotiropoulou@econ.soc.uoc.gr

Το πλήρες κείμενο είναι διαθέσιμο από την ιστοσελίδα:
http://economics.soc.uoc.gr/wpa/wpa_show_paper.php?handle=1002

ή στο σύνδεσμο με τον τίτλο "Μικρές Ιστορίες Εξάρτησης"

*****

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ή
ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το κείμενο αποτελεί προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί η ιδέα της αντανακλαστικότητας (reflexivity) ώστε να οργανωθούν και να καταστούν «έτοιμα προς απαντήσεις» τα ζητήματα δεοντολογίας που έχουν ανακύψει στην έναρξη της έρευνας πεδίου (με αντικείμενο εντός της οικονομικής επιστήμης) και έχουν προβλεφθεί για μεταγενέστερα στάδια της έρευνας. Ενώ στην αρχή τα ζητήματα δεοντολογίας ήταν κρυμμένα κάτω από την εμφάνιση των «καθημερινών» πρακτικών ερευνητικών προβλημάτων που έπρεπε να επιλυθούν, η αλληλεπίδραση με τους συμμετέχοντες στην έρευνας αποκάλυψε το θεωρητικό βάθος που μπορεί αυτά τα ίδια θέματα να έχουν και την έκταση στην οποία μπορούν να επηρεάσουν το ίδιο το ερευνητικό πρόγραμμα.

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Ανοίξαμε και σας περιμένουμε!

Αυτό το ιστολόγιο δημιουργήθηκε με σκοπό τη δημοσιοποίηση της έρευνας που διεξάγεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης από την 12η Φεβρουαρίου 2009, αναφορικά με τα παράλληλα νομίσματα και τις ανταλλαγές στην Ελλάδα.

Διαχειριστές του ιστολογίου είναι ο Καθηγητής Γεώργιος Σταθάκης, που επιβλέπει την έρευνα, και η υποψήφια διδάκτορας Ειρήνη Σωτηροπούλου.

Χρησιμοποιούμε το ιστολόγιο όχι μόνο για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πορεία της έρευνας, αλλά και για τη δυνατότητα που προσφέρει να δημοσιοποιούμε κείμενα εργασίας και να μπορούν οι αναγνώστες να σχολιάζουν και να συμμετέχουν στη συζήτηση!

Ανοίξαμε και λογαριασμό στο...facebook, όπου μπορεί κανείς να αναζητήσει τη σελίδα "Ανταλλαγές Παράλληλα Νομίσματα".