"Είναι εκπληκτικό τί ανόητα πράγματα μπορεί κανείς να πιστεύει προσωρινά, αν σκέφτεται για πολύ μόνος του, ιδίως στην οικονομική επιστήμη". John Maynard Keynes (1936, The General Theory).

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Το 2ο μέρος του άρθρου για την Κοινωνική Οικονομία

από τον Ανδρέα Ρουμελιώτη:

http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=263171 (αντιγράφετε το σύνδεσμο ή ανοίγετε το σύνδεσμο από την αριστερή στήλη του ιστολογίου)

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2011

Άρθρο για την Κοινωνική Οικονομία

από τον Ανδρέα Ρουμελιώτη στην Ελευθεροτυπία (28.03.2011).

Καλύπτει το θέμα της Κοινωνικής Οικονομίας γενικά (ευρύτερο θέμα από την έρευνα) και έχει πολλές πληροφορίες.

http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=262932 (αντιγράφετε το σύνδεσμο ή ανοίγετε το σύνδεσμο στην αριστερή στήλη του ιστολογίου)

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Περιφερειακά νέα: Συστήματα Εναλλακτικών Συναλλαγών στη Σύγχρονη ΕλλάδαΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εργασία αυτή είναι μια σύντομη παρουσίαση διαφόρων σχημάτων που υπάρχουν σήμερα, Σεπτέμβριος 2010, στην Ελλάδα και των οποίων τα μέλη μπορούν να συναλλάσσονται χωρίς κανένα επίσημο νόμισμα. Η παρουσίαση καλύπτει παράλληλα νομίσματα, δίκτυα ανταλλαγής και διάφορες σχετικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως εναλλακτικές συναλλαγές ή μη κυρίαρχες μέθοδοι οικονομικής δραστηριότητας.

Για να διαβάσετε την εργασία (σελίδες D27-31 του τεύχους), μπορείτε να αντιγράψετε το σύνδεσμο
http://www.ijccr.net/IJCCR/2011_(15)_files/06%20Sotiropoulou.pdf
ή να ανοίξετε το σχετικό σύνδεσμο στην αριστερή στήλη.