"Είναι εκπληκτικό τί ανόητα πράγματα μπορεί κανείς να πιστεύει προσωρινά, αν σκέφτεται για πολύ μόνος του, ιδίως στην οικονομική επιστήμη". John Maynard Keynes (1936, The General Theory).

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

Τι κάνουν οι γυναίκες χωρίς επίσημο νόμισμα;

Αυτό είναι ένα κείμενο εργασία όπου προσπάθησα να κατανοήσω τον ρόλο των γυναικών στην οικονομική δραστηριότητα χωρίς επίσημο νόμισμα. Έτσι, επιχείρησα να εργαστώ με τα δεδομένα που είχα συλλέξει κατά τη διάρκεια της διδακτορικής μου έρευνας και να δω πώς αυτά αποκτούν νόημα σε σχέση με τη θέση και την ανάμειξη των γυναικών. Αυτή η εργασία δεν έχει περατωθεί ακόμη, αλλά τα πρώτα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. Για να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο εργασία, αντιγράφετε τον σύνδεσμο http://economics.soc.uoc.gr/wpa/wpa_show_paper.php?handle=1207 ή μπορείτε να τον ανοίξετε στην αριστερή στήλη του ιστολόγίου.

Προωθώντας ένα παλιό χαλί σε ένα χαριστικό παζάρι και άλλες ιστορίες σχετικά με/πέρα από την αξία

Επιτέλους! Μια από τις εργασίες που ετοίμασα την άνοιξη αναφορικά με θέματα στα οποία θα ήθελα να κάνω περαιτέρω έρευνα αφότου τελειώσει η διατριβή. Αυτή η εργασία σχετίζεται με τα θέματα της αξίας. Χωρίς να μπορώ να γράψω για την αξία με κάποια επάρκεια, δεν μπορώ να αντισταθώ στις προκλήσεις που δημιουργήθηκαν από την έρευνά μου μέχρι στιγμής, για τις αντιλήψεις μας για την αξία και τις διαδικασίες με τις οποίες αξιολογούμε κάτι. Κάπως έτσι, χρησιμοποίησα μερικές περιπτώσεις ως παραδείγματα έστω για να θέσω τα σχετικά ερωτήματα. Η εργασία υποβλήθηκε σε κρίση στο Συνέδριο της IIPPE και οι κριτές με βοήθησαν πραγματικά πολύ στέλνοντάς μου λεπτομερή σχόλια. Τα σχόλια δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμη στο άρθρο, επομένως παρακαλώ να το θεωρήσετε ως κείμενο εργασίας. Για να κατεβάσετε ολόλκληρη την εργασία, αντιγράψτε αυτόν τον σύνδεσμο http://economics.soc.uoc.gr/wpa/wpa_show_paper.php?handle=1206 ή ανοίξτε τον από την αριστερή στήλη του ιστολογίου.