"Είναι εκπληκτικό τί ανόητα πράγματα μπορεί κανείς να πιστεύει προσωρινά, αν σκέφτεται για πολύ μόνος του, ιδίως στην οικονομική επιστήμη". John Maynard Keynes (1936, The General Theory).

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Καθώς περιμένω για τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων...

...στο μεσοδιάστημα, μπορείτε να διαβάσετε τη διδακτορική διατριβή της Φαίδρας Παπαβασιλείου σχετικά με τις Ώρες της Ιθάκης (Ithaca Hours), ένα τοπικό νόμισμα σε μια πόλη κοντά στη Νέα Υόρκη. Η Φαίδρα έκανε εκτεταμένη εμπειρική έρευνα στην Ιθάκη και τα αποτελέσματα της έρευνάς της δεν είναι μόνο ενδιαφέροντα, είναι πρόκληση για συζήτηση!

Μπορείτε να "κατεβάσετε" ολόκληρη της διατριβή ανοίγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο
https://etd.library.emory.edu/view/record/pid/emory:15tdh
ή ανοίγοντας τον ίδιο σύνδεσμο στην αριστερή στήλη του ιστολογίου.

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Προδημοσίευση... για να ξέρουμε για τί πράγμα μιλούμε!

Ακολουθεί η περίληψη και αποσπάσματα από το κείμενο εργασίας που θα παρουσιαστεί στο 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», το οποίο θα γίνει στην Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011 (Βλ. και http://www.eleto.gr/gr/Conference08.htm). Ο τόμος των ανακοινώσεων του Συνεδρίου θα δημοσιοποιηθεί μετά το συνέδριο - το κείμενο εργασίας μέχρι στιγμής είναι στην Αγγλική αλλά θα δημοσιοποιηθεί και στα ελληνικά, επίσης μετά το συνέδριο. Στην προδημοσίευση λείπουν οι υποσημειώσεις!

Οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα χωρίς επίσημο νόμισμα:
Οι όροι και οι οικονομίες τους


Ειρήνη Σωτηροπούλου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία ανήκει σε ένα πρόγραμμα διδακτορικής έρευνας, με τίτλο «Δίκτυα Ανταλλαγής και Παράλληλα Νομίσματα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και το παράδειγμα της Ελλάδας», το οποίο βρίσκεται ήδη στο τρίτο έτος του προγράμματος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική μελέτη και έρευνα πεδίου και ασχολείται με την οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα από το 2009 και μετά που πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση κανενός επισήμου νομίσματος: παράλληλα νομίσματα, δίκτυα και ομάδες ανταλλαγής, χαριστικά-ανταλλακτικά παζάρια, χαριστικά δίκτυα, αλλά και ιδιότυπα σχήματα που δεν κατατάσσονται σε άλλες κατηγορίες. Η έρευνα αντιμετωπίζει σοβαρά ορολογικά προβλήματα, τόσο από την άποψη της χρήσης εννοιών από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, όσο και από την χρήση των εννοιών στη συγγραφή της διατριβής. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να διακριθούν, για διευκόλυνση της ανάλυσης και μόνο, στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τη δραστηριότητα καθ’ αυτή σε μια γλώσσα. Στην πραγματικότητα η έρευνα δείχνει ότι ένας όρος όχι μόνο δεν είναι μονοσήμαντος, αλλά μπορεί και να καλύπτει διάφορες περιπτώσεις οικονομικής δραστηριότητας, ανάλογα με τις περιστάσεις, συνθέτοντας μια διαφορετική εικόνα για τη δραστηριότητα αυτή, από εκείνη που έχουμε συνήθως στην καθομιλουμένη ή ακόμη και στα ακαδημαϊκά κείμενα.