"Είναι εκπληκτικό τί ανόητα πράγματα μπορεί κανείς να πιστεύει προσωρινά, αν σκέφτεται για πολύ μόνος του, ιδίως στην οικονομική επιστήμη". John Maynard Keynes (1936, The General Theory).

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

Το δεύτερο άρθρο...

...που δημοσιεύσαμε έχει τίτλο

ΠΩΣ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΖΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία ανήκει σε ένα ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά σε οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, που πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση κάποιου επίσημου νομίσματος. Τα σχήματα που ερευνώνται ποικίλλουν από παράλληλα νομίσματα μέχρι χαριστικά παζάρια και από ειδικευμένα δίκτυα ανταλλαγής σε επιχειρήσεις που δέχονται χρησιμοποιημένα εισιτήρια μαζικών μέσων μεταφοράς ως μερική πληρωμή από τους πελάτες τους. Η ανταλλαγή και τα παζάρια συχνά λαμβάνουν χώρα μέσω πανηγυριών και γιορτών, μερικά από τα οποία έχουν ήδη γίνει διάσημα και προσελκύουν εκατοντάδες ανθρώπους, μολονότι τα περισσότερα από τα σχήματα είναι προέκυψαν πρόσφατα και ακόμη εξελίσσονται.

Αντικείμενο, λοιπόν, της εργασίας είναι:
α) Να παρουσιάσει τα θεωρητικά ζητήματα που συνδέονται με το περιβάλλον και που το ερευνητικό πρόγραμμα επιχειρεί να αντιμετωπίσει και
β) Να παρουσιάσει τα αποτελέσματα από το πρώτο, ποιοτικό, στάδιο της έρευνας πεδίου, που ίσως μας διαφωτίσει, πώς το περιβάλλον ως ιδέα και κίνητρο οδηγεί τους ανθρώπους να εφευρίσκουν νέους τρόπους συναλλαγών.

Λέξεις-κλειδιά: δίκτυα ανταλλαγής, χαριστικά παζάρια, παράλληλα νομίσματα, περιβάλλον, "εκ των κάτω" θεωρία.
JEL: E49, P49

Ολόκληρο το άρθρο είναι διαθέσιμο στο σύνδεσμο
http://innovation.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2010/09/sotiropoulou.pdf

ή στη στήλη με τους συνδέσμους, στην αριστερή πλευρά του ιστολογίου.

Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

Έρευνα στη Χώρα των Θαυμάτων

Η πρώτη εργασία σχετικά με τα θεωρητικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτήν την έρευνα έχει ήδη δημοσιευθεί. Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο αντιγράφοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.iippe.org/wiki/images/d/d2/CONF_APE_Sotiropoulou.pdf

Μπορείτε να βρείτε επίσης τον ίδιο σύνδεσμο στην αριστερή στήλη του ιστολογίου.

Σχόλια και κριτική είναι τελείως καλοδεχούμενα!

Η περίληψη του άρθρου είναι η ακόλουθη:

ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΆ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ή ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το παρόν κείμενο εργασίας ανήκει σε ένα ευρύτερο εμπειρικό ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, που πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση κανενός επίσημου νομίσματος. Ο σκοπός του κειμένου είναι διττός: α) Να παρουσιάσει τα θεωρητικά ζητήματα, τα οποία αποσκοπεί να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα, καθώς μελετώνται τα δίκτυα ανταλλαγής, τα παράλληλα νομίσματα και τα χαριστικά παζάρια στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η ποικιλία των σχημάτων και πρωτοβουλιών που μελετώνται, αγγίζει ουσιώδη σημεία της οικονομικής επιστήμης, όπως τις έννοιες της αξίας, του χρήματος, της ανταλλαγής, της αγοράς, κλπ. Και β) Να παρουσιάσει τα ευρήματα της πρώτης φάσης της εμπειρικής έρευνας σε συνδυασμό με τα θεωρητικά επιχειρήματα που μπορούν να εξηγήσουν τις μελετώμενες πρωτοβουλίες.

Λέξεις-κλειδιά: δίκτυα ανταλλαγής, παράλληλα νομίσματα, χαριστικά παζάρια, αξία, χρήμα, αγορά, ανταλλαγή, «εκ των κάτω» θεωρία.

*****