"Είναι εκπληκτικό τί ανόητα πράγματα μπορεί κανείς να πιστεύει προσωρινά, αν σκέφτεται για πολύ μόνος του, ιδίως στην οικονομική επιστήμη". John Maynard Keynes (1936, The General Theory).

Σάββατο 21 Αυγούστου 2010

Έρευνα στη Χώρα των Θαυμάτων

Η πρώτη εργασία σχετικά με τα θεωρητικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτήν την έρευνα έχει ήδη δημοσιευθεί. Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο αντιγράφοντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.iippe.org/wiki/images/d/d2/CONF_APE_Sotiropoulou.pdf

Μπορείτε να βρείτε επίσης τον ίδιο σύνδεσμο στην αριστερή στήλη του ιστολογίου.

Σχόλια και κριτική είναι τελείως καλοδεχούμενα!

Η περίληψη του άρθρου είναι η ακόλουθη:

ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΆ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ή ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το παρόν κείμενο εργασίας ανήκει σε ένα ευρύτερο εμπειρικό ερευνητικό πρόγραμμα σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, που πραγματοποιείται χωρίς τη χρήση κανενός επίσημου νομίσματος. Ο σκοπός του κειμένου είναι διττός: α) Να παρουσιάσει τα θεωρητικά ζητήματα, τα οποία αποσκοπεί να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα, καθώς μελετώνται τα δίκτυα ανταλλαγής, τα παράλληλα νομίσματα και τα χαριστικά παζάρια στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η ποικιλία των σχημάτων και πρωτοβουλιών που μελετώνται, αγγίζει ουσιώδη σημεία της οικονομικής επιστήμης, όπως τις έννοιες της αξίας, του χρήματος, της ανταλλαγής, της αγοράς, κλπ. Και β) Να παρουσιάσει τα ευρήματα της πρώτης φάσης της εμπειρικής έρευνας σε συνδυασμό με τα θεωρητικά επιχειρήματα που μπορούν να εξηγήσουν τις μελετώμενες πρωτοβουλίες.

Λέξεις-κλειδιά: δίκτυα ανταλλαγής, παράλληλα νομίσματα, χαριστικά παζάρια, αξία, χρήμα, αγορά, ανταλλαγή, «εκ των κάτω» θεωρία.

*****

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου