"Είναι εκπληκτικό τί ανόητα πράγματα μπορεί κανείς να πιστεύει προσωρινά, αν σκέφτεται για πολύ μόνος του, ιδίως στην οικονομική επιστήμη". John Maynard Keynes (1936, The General Theory).

Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012

Τι κάνουν οι γυναίκες χωρίς επίσημο νόμισμα;

Αυτό είναι ένα κείμενο εργασία όπου προσπάθησα να κατανοήσω τον ρόλο των γυναικών στην οικονομική δραστηριότητα χωρίς επίσημο νόμισμα. Έτσι, επιχείρησα να εργαστώ με τα δεδομένα που είχα συλλέξει κατά τη διάρκεια της διδακτορικής μου έρευνας και να δω πώς αυτά αποκτούν νόημα σε σχέση με τη θέση και την ανάμειξη των γυναικών. Αυτή η εργασία δεν έχει περατωθεί ακόμη, αλλά τα πρώτα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. Για να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο εργασία, αντιγράφετε τον σύνδεσμο http://economics.soc.uoc.gr/wpa/wpa_show_paper.php?handle=1207 ή μπορείτε να τον ανοίξετε στην αριστερή στήλη του ιστολόγίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου