"Είναι εκπληκτικό τί ανόητα πράγματα μπορεί κανείς να πιστεύει προσωρινά, αν σκέφτεται για πολύ μόνος του, ιδίως στην οικονομική επιστήμη". John Maynard Keynes (1936, The General Theory).

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ


Το παρόν είναι ένα κείμενο εργασίας που ανήκει σε ένα ευρύτερο ερευνητικό πρόγραμμα πεδιου το οποίο αφορά στην οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα που λαμβάνει χώρα χωρίς τη χρήση κανενός επισήμου νομίσματος. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τη γεωγραφική διασπορά των μελετώμενων πρωτοβουλιών στην Ελλάδα και να εξετάσει τα θέματα που ανακύπτουν από τη σύνδεση των σχημάτων με τη γεωγραφική περιοχή των χρηστών τους.
Ήδη προκύπτουν διάφορα μοτίβα, αναφορικά με ποιά σχήματα λειτουργούν ή αναπτύσσονται σε ποιές περιοχές και σε ποιές περιοχές φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες που λειτουργούν. Τα μεγάλα αστικά κέντρα φαίνεται ότι προσελκύουν τα περισσότερα σχήματα ή τουλάχιστον, παρέχουν τη βάση για να αναπτυχθεί κάποιο δίκτυο. Η φύση και η δομή κάθε σχήματος φαίνεται να επηρεάζει τη γεωγραφική του εξάπλωση ή την τοποθέτησή του στο χώρο.
Επομένως, προκύπτουν διάφορα ερωτήματα: Τι κάνει τα μέλη των σχημάτων να αποφασίζουν για την τοποθεσία ή την εξάπλωση ενός σχήματος; Πώς επηρεάζουν οι γεωγραφικές συνθήκες αυτές τις αποφάσεις και πώς επηρεάζει η οικονομική δραστηριότητα τη λειτουργία τους στο χώρο; Πώς επιδρά το αντικείμενο και η δομή ενός σχήματος στην γεωγραφική του εικόνα;

Λέξεις-κλειδιά: δίκτυα ανταλλαγής, παράλληλα νομίσματα, χαριστικά παζάρια, γεωγραφία, τοποθέτηση στο χώρο.

Μπορεί κανείς να διαβάσει όλο το άρθρο στον ακόλουθο σύνδεσμο

http://sdocument.ish-lyon.cnrs.fr/cc-conf/conferences.ish-lyon.cnrs.fr/index.php/cc-conf/2011/paper/viewFile/98/34.pdf

(αντιγράφετε το σύνδεσμο ή ανοίγετε το σύνδεσμο στην αριστερή στήλη του ιστολογίου)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου